Wat betekent de besluitbrief waarin staat dat ik wil afzien van mijn aanvraag?

Soms vragen wij u om meer informatie nadat u een Gezondheidsverklaring heeft ingediend. Als u deze informatie niet op tijd opstuurt, kunnen wij niet beoordelen of u geschikt bent om te rijden. U krijgt dan een brief met het ‘besluit afzien’. Dat betekent dat de beoordeling van uw rijgeschiktheid stopt. U kunt daarom geen rijbewijs aanvragen, vernieuwen of omwisselen.

Mag ik nu niet meer rijden?
Mijn rijbewijs is verlopen
U mag niet rijden met een verlopen rijbewijs. U kunt ook geen nieuw rijbewijs aanvragen. U mag bij de gemeente wel een bromfietsrijbewijs aanvragen. Volgens de wet mag u hiermee rijden, maar het is belangrijk om goed na te denken of dat in uw situatie veilig is. Overleg dit met uw arts.

Mijn rijbewijs is nog geldig
8 weken nadat wij het ‘besluit afzien’ hebben genomen, laten wij u weten of uw rijbewijs ongeldig verklaard wordt. Binnen deze 8 weken heeft u nog de kans om de ontbrekende informatie naar ons op te sturen. Als wij uw rijbewijs ongeldig verklaren, vragen wij u om het rijbewijs bij het CBR in te leveren. Totdat u van ons bericht krijgt dat u het rijbewijs in moet leveren, mag u wettelijk gezien nog met uw rijbewijs rijden. Wij raden dit af, omdat het niet zeker is of u veilig kunt rijden. We vragen u om hier verantwoordelijk mee om te gaan.

Hoe zorg ik ervoor dat mijn rijgeschiktheid toch beoordeeld wordt?
Wilt u toch een beoordeling? Dan heeft u nadat u de brief met het ‘besluit afzien’ heeft gekregen 8 weken de tijd om de gevraagde informatie alsnog aan te leveren.

  • Ontvangen wij de gevraagde informatie op tijd? Dan heropenen wij uw aanvraag en beoordelen we de informatie alsnog. Binnen 4 weken nadat wij de informatie ontvangen hebben, hoort u wat de uitkomst is van de beoordeling.
  • Hebben we de gevraagde informatie na 8 weken niet ontvangen en wilt u toch nog een beoordeling? Dan moet u een nieuwe Gezondheidsverklaring invullen.