Wat betekent code 101? Wat betekenen de codes op mijn rijbewijs?

De betekenis van alle rijbewijscodes staan in de wettelijke regeling.


Code 101: u mag privé rijden en daarnaast beroepsmatig rijden voor maximaal vier uur per dag, maar beroepsmatig geen personen vervoeren of personen onder uw toezicht laten besturen. Dus niet als bijvoorbeeld taxichauffeur.   

Om in aanmerking te komen voor code 101 op uw rijbewijs is een werkgeversverklaring nodig. Deze verklaring stuurt u samen met uw verzoek om code 101 naar het adres dat onderaan het formulier staat. Voor elke rijbewijsvernieuwing is een nieuwe werkgeversverklaring nodig. Bent u zelfstandig ondernemer, dan stuurt u de werkgeversverklaring samen met een uittreksel van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel naar ons op. Het aanvragen van code 101 kan nu ook na een psychotische episode en bij een schizofreniespectrumstoornis maar dan is wel een positief advies vereist van de psychiater.
feedback