Wat betekenen de codes op mijn rijbewijs?

Op de achterkant van uw rijbewijs staan 2 soorten codes:

Rijbewijscategorieën
De letters naast de icoontjes van voertuigen staan voor de verschillende rijbewijscategorieën. De B staat bijvoorbeeld voor personenauto en AM staat voor bromfiets. Naast de categorieën die u behaald heeft staan 2 data. De eerst geeft aan wanneer u deze categorie behaald heeft en de tweede geeft aan tot wanneer de categorie geldig is.

Rijbewijscodes
In rubriek 12 op uw rijbewijs (de meest rechterkolom achter de rijbewijscategorie, of links onderaan ) kunnen 1 of meer cijfercodes staan. Dit betekent dat u aan bepaalde voorwaarden moet voldoen om te mogen rijden.

 • Wilt u meer weten over de rijbewijscodes? Lees dan hieronder verder.

Waarom krijg ik een code op mijn rijbewijs?
Als u een Gezondheidsverklaring indient, beoordelen wij of u gezond genoeg bent om te rijden. Heeft u een medische beperking? Dan kan het dat u alleen onder bepaalde voorwaarden mag rijden. U mag bijvoorbeeld alleen rijden als u een bril of contactlenzen draagt. Als u een code op uw rijbewijs krijgt, laten wij u dat weten in de besluitbrief naar aanleiding van uw Gezondheidsverklaring.
U krijgt ook een code op uw rijbewijs als u het praktijkexamen heeft gedaan met een auto met automatisch schakelsysteem. U krijgt code 78 en mag dan alleen met een automaat rijden.
________________________________________

Welke rijbewijscodes zijn er?
Een overzicht van alle codes staat op de site van de overheid. Hieronder leggen we een paar codes uit die mensen vaak krijgen.

Wat mag ik met code 01?
Als code 01 op uw rijbewijs staat, heeft u een code die te maken heeft met uw ogen. De volledige code bestaat uit 4 cijfers. Deze staat in uw besluitbrief. Als de politie u controleert, zien zij via het rijbewijzenregister de volledige code.

U krijgt bijvoorbeeld code 01.06. Hiermee mag u alleen rijden als u een bril of contactlenzen draagt. De bril of contactlenzen moeten ervoor zorgen dat u in de verte beter ziet en de juiste sterkte hebben.

Wat mag ik met code 10.02?
Met code 10.02 mag u vanwege uw medische situatie alleen met een automaat rijden. Wilt u ook met een schakelauto rijden? Op onze website leest u wat u moet doen. Heeft u er zelf voor gekozen om praktijkexamen te doen in een automaat? Dan krijgt u code 78 op uw rijbewijs.

Wat mag ik met code 100?
Met code 100 mag u wel:

 • privé rijden.
 • rijden voor woon-werkverkeer.

U mag met code 100 niet:

 • rijden voor uw werk. Heeft u uw rijbewijs wel voor uw werk nodig? Vraag dan code 101 aan. U mag dan in sommige gevallen wél voor uw werk rijden.

Wat mag ik met code 101?
Met code 101 mag u wel:

 • privé rijden.
 • rijden voor woon-werkverkeer.
 • 4 uur per dag voor uw werk rijden. Bijvoorbeeld als koerier.

U mag met code 101 niet:

 • personen vervoeren voor uw werk. Bijvoorbeeld als taxichauffeur.
 • personen onder uw toezicht laten rijden. Bijvoorbeeld als rijinstructeur.

Wat mag ik met code 105?
Met code 105 mag u wel:

 • privé rijden.
 • rijden voor woon-werkverkeer.
 • langer dan 4 uur per dag rijden voor uw werk. Bijvoorbeeld als koerier.

U mag met code 105 niet:

 • personen vervoeren voor uw werk. Bijvoorbeeld als taxichauffeur.
 • personen onder uw toezicht laten rijden. Bijvoorbeeld als rijinstructeur.

feedback