Wat als ik verhinderd ben voor het medisch onderzoek?

Uitstel van een gepland onderzoek is alleen mogelijk in situaties die buiten uw schuld om zijn ontstaan en die u niet kunt veranderen of voorkomen. In dit soort situaties moet u bewijs aanleveren. Bij verhindering wegens ziekte moet u altijd binnen zeven dagen na het onderzoek medisch inhoudelijk bewijs overleggen. Zaken die met bijvoorbeeld werk te maken hebben worden niet als geldige reden aangemerkt.

Heeft u nog geen reactie van het CBR ontvangen op uw verhindering? Dan gaat het onderzoek vooralsnog door.

feedback