Wat als het positieve resultaat van mijn theorie-examen voor de vrachtauto of bus verloopt door het uitstellen van een examen?

Als het u niet lukt om binnen de tijd dat uw theorie-examenuitslag geldig is uw praktijkexamen te halen, moet u opnieuw theorie-examen doen. Verwacht u al eerder dat u het praktijkexamen binnen die periode niet gaat halen? Vanaf 3 maanden voordat uw theorie-examenuitslag verloopt, kunt u het theorie-examen opnieuw doen.

Bijvoorbeeld: Het resultaat van uw theorie-examen verloopt op 1 augustus 2023. Dan kunt u al vanaf 1 mei 2023 opnieuw theorie-examen doen. Het reserveren van het examen kunt u al eerder doen.

Meer informatie
Hoe lang is het positieve resultaat van mijn theorie-examen voor het groot rijbewijs geldig?

feedback