Wanneer moet ik een Gezondheidsverklaring indienen?

U dient in de volgende gevallen een Gezondheidsverklaring in:

  • U gaat praktijkexamen doen.
    • U heeft geen Gezondheidsverklaring nodig voor de examens AM (bromfiets) en AVB (voertuigbeheersing voor de motor). Voor de tussentijdse toets hoeft dit ook niet.
  • U verlengt uw rijbewijs categorie C(E), C1(E), D(E), of D1(E).
  • U verlengt uw rijbewijs en uw rijbewijs verloopt op of na uw 75e verjaardag.
  • U verlengt uw rijbewijs en u heeft eerder een rijbewijs met een beperkte geldigheidsduur gekregen.
  • U wisselt uw buitenlandse rijbewijs om voor een Nederlands rijbewijs.
  • U wisselt uw militair rijbewijs om voor een regulier rijbewijs.

Verandering in uw gezondheid

Verandert er iets in uw lichamelijke of geestelijke gezondheid? Dit heeft misschien invloed op uw rijgeschiktheid. U kunt dit bespreken met uw eigen arts, of een arts van het CBR. Ook kunt u de vragen van de Gezondheidsverklaring vast doornemen. Dan kunt u bekijken of er naar uw aandoening gevraagd wordt. U meldt de verandering in uw rijgeschiktheid door een Gezondheidsverklaring in te dienen.

Goed om te weten
  • Verlengt u uw rijbewijs? U dient 4 maanden voor uw rijbewijs verloopt een Gezondheidsverklaring in via Mijn CBR. Heeft u problemen met uw gezondheid? Dien dan 5 maanden voor uw rijbewijs verloopt de Gezondheidsverklaring in. De beoordeling van uw Gezondheidsverklaring kost tijd. Daarom vragen wij u om deze op tijd in te dienen.
  • Gaat u examen doen? Dien dan uw Gezondheidsverklaring op tijd in. Als u alle vragen met ‘nee’ kunt beantwoorden, krijgt u gelijk het bericht dat u rijgeschikt bent. Als u een vraag met ‘ja’ beantwoordt, hebben we soms meer tijd nodig. Een CBR-arts beoordeelt dan uw Gezondheidsverklaring. Bekijk de actuele reactietermijnen.

Meer informatie
Hoe lang is het besluit van mijn Gezondheidsverklaring geldig?

feedback