Wanneer krijg ik welke maatregel opgelegd?

 

Op grond van de mededeling van de politie en de geconstateerde feiten kan het CBR besluiten:

feedback