Wanneer kan er teruggave / restitutie van het geld voor het theorie-examen plaatsvinden?

In de volgende situaties kun je binnen 14 dagen het examengeld terugvragen via het restitutieformulier:

  • Als je zo ziek was dat je geen theorie-examen kon doen. Stuur dan een kopie van de doktersverklaring of een bewijs van ziekenhuisopname mee met het formulier voor terugvragen van het examengeld. Wil de arts geen verklaring afgeven? Dan kun je thuis alvast het weigeringsbriefje van KNMG uitprinten, meenemen en laten ondertekenen door de arts. Dit document nemen wij ook in behandeling.
  • Als een naaste is overleden, bijvoorbeeld een van je ouders, broer, zus of partner. Stuur dan een kopie van het overlijdensbericht mee met het formulier voor terugvragen van het examengeld.
  • Als je als militair op korte termijn werd gedetacheerd. Stuur dan een kopie van de oproep voor detachering of een verklaring van de commandant mee met het formulier voor terugvragen van het examengeld.
  • Door de geboorte van je kind op de dag vóór het examen of de dag van het examen. Je moet dan een bewijsstuk meesturen. Bijvoorbeeld een kopie van het geboortekaartje.

Als je je examengeld terugkrijgt, gaan er nog wel administratiekosten van af.
Let op, als de rijschool het examen heeft gereserveerd, storten wij het geld terug aan de rijschool.

feedback