Wanneer is iemand een recidivist?

De recidiveregeling is een wettelijke regeling waardoor het rijbewijs van rechtswege ongeldig kan worden. Dit gebeurt wanneer een bestuurder van een motorrijtuig:
- binnen vijf jaar twee keer is aangehouden met alcohol op, waarvan de tweede keer met 1,3 promille of meer;
- óf binnen vijf jaar twee keer is aangehouden onder invloed van drugs, waarvan beide keren boven de voor de
betreffende drug vastgestelde grenswaarde;
- óf binnen vijf jaar twee keer is aangehouden onder invloed van een combinatie van verschillende drugs of drugs en
alcohol;
- óf daarvan tenminste eenmaal heeft geweigerd mee te werken aan een alcohol- of drugsonderzoek.

feedback