Wanneer is iemand een beginnend bestuurder?

U bent beginnend bestuurder als u uw eerste rijbewijs heeft gehaald. Hoe lang u beginnend bestuurder bent, hangt af van uw leeftijd en het rijbewijs dat u haalt:

  • Bent u 16 jaar als u uw rijbewijs haalt? Dan bent u 7 jaar beginnend bestuurder.
  • Bent u 18 jaar of ouder of haalt u met 17 jaar uw autorijbewijs (B)? Dan bent u 5 jaar beginnend bestuurder.
  • Haalt u op 16-jarige of 17-jarige leeftijd eerst het bromfietsrijbewijs (AM) of trekker rijbewijs (T)? Dan bent u voor 7 jaar beginnend bestuurder. Haalt u op 17-jarige leeftijd ook het autorijbewijs, dan bent u 5 jaar beginnend bestuurder. Dit gaat in vanaf het moment dat het autorijbewijs is afgegeven.
  • Haalt u voor u 18 wordt het rijbewijs AM of T? En haalt u uw rijbewijs B nadat u 18 bent geworden? Dan blijft u 7 jaar beginnend bestuurder. Dit geldt vanaf het moment waarop het rijbewijs AM of T is afgegeven.

Bent u nog een beginnend bestuurder en wordt uw rijbewijs ongeldig verklaard door de recidiveregeling? Dan blijft u langer beginnend bestuurder. De normale duur van 5 of 7 jaar verlengen we dan met de duur van de periode waarin uw rijbewijs ongeldig was.


Goed om te weten
U wordt als ervaren bestuurder niet opnieuw beginnend bestuurder als:

  • u al een rijbewijs in een andere categorie heeft. Heeft u bijvoorbeeld uw autorijbewijs en haalt u later uw vrachtwagenrijbewijs (C), dan word u niet opnieuw beginnend bestuurder.
  • u een aanvulling op een bestaand rijbewijs haalt. Haalt u bijvoorbeeld aanhangwagenrijbewijs (BE) als aanvulling op uw autorijbewijs, dan wordt u niet opnieuw beginnend bestuurder.
  • u uw buitenlands rijbewijs inwisselt voor een Nederlands rijbewijs.
  • u opnieuw theorie- en praktijkexamen moest doen, omdat uw rijbewijs ongeldig was geworden door de recidiveregeling.


Kan het CBR zien hoeveel punten ik op mijn rijbewijs heb?
Nee, het CBR heeft geen inzage in deze puntenregistratie. De registratie van punten op uw rijbewijs wordt gedaan door het Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM). U kunt hiervoor contact opnemen met 088 699 66 66.

Meer informatie
Welke strafbare feiten tellen mee voor het beginnersrijbewijs?