Wanneer is er een keuringsverslag nodig bij het T-rijbewijs?

Een Gezondheidsverklaring met keuringsverslag is nodig bij het halen of vernieuwen van het rijbewijs en op of na de 75e verjaardag en bij het halen of vernieuwen van een vrachtauto- of busrijbewijs.

feedback