Waarom word ik naast een boete dubbel bestraft via de mededelingenprocedure?

De mededelingenprocedure kan verschillende bestuursrechtelijke maatregelen omvatten en staat volledig los van eventuele strafrechtelijke maatregelen. Dit betekent in de praktijk dat het kan voorkomen dat u naast een strafrechtelijke sanctie, bijvoorbeeld een boete of een rijontzegging, ook bij het CBR een vorderingsprocedure moet doorlopen.

Een bestuursrechtelijke maatregel kan worden opgelegd zonder dat er sprake is van een strafrechtelijke vervolging of veroordeling. U kunt ook strafrechtelijk vervolgd worden zonder dat er een bestuursrechtelijk maatregel wordt opgelegd.

De bestuursrechtelijke procedure heeft als doel herhaling van de wetsovertreding in de toekomst te voorkomen. De hieruit voortvloeiende maatregelen zijn in de wet vastgelegd en worden door het CBR uitgevoerd.

De strafrechtelijke procedure heeft als doel te straffen op een wetsovertreding. De hieruit voortvloeiende sancties worden bepaald door een strafrechter.

Op basis van welk wetsartikel legt het CBR de maatregel op?
De mededelingenprocedure is een verkeersveiligheidsmaatregel die wordt uitgevoerd door de divisie Rijgeschiktheid van het CBR namens de minister van Infrastructuur en Milieu. De procedure berust op de Regeling Maatregelen Rijvaardigheid & Geschiktheid, de Regeling Eisen geschiktheid, de Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Rijbewijzen. Deze regelingen kunt u nalezen via onze website: www.cbr.nl.

 


feedback