Waarom moet ik naar de specialist?

Het CBR heeft een mededeling ontvangen waardoor er twijfel is ontstaan over uw rijgeschiktheid. Om deze twijfel weg te nemen is het noodzakelijk dat u gekeurd wordt door een specialist. Uit deze keuring zal moeten blijken of u al dan niet voldoet aan de eisen van geschiktheid voor het besturen van motorrijtuigen.feedback