Waarom moet ik betalen als ik een bezwaar heb ingediend?

Het indienen van een bezwaarschrift doet niets af aan de werking van het besluit waartegen het is gericht (artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht).


Ook als u bezwaar aantekent, moet u dus meewerken aan de maatregel, zoals die is uitgelegd in uw brief. De genoemde betaaltermijnen worden niet gewijzigd. Als de procedure beeindigd wordt naar aanleiding van uw bezwaar, dan krijgt u het ten onrechte betaalde bedrag terug.

feedback