Waarom kiest het CBR welke specialist mij keurt?

Het is belangrijk dat de keuring voor uw rijbewijs gebeurt door een onafhankelijke specialist die de rijbewijseisen goed kent en op de hoogte is van de werkwijze van het CBR. Daarom is het in de wet afgesproken dat het CBR kiest welke specialist u keurt. We verwijzen u altijd naar een specialist die kennis heeft van de aandoening waarvoor u gekeurd moet worden. De specialist weet wat de eisen zijn voor de rijbewijskeuring en is hiervoor opgeleid. Zo weet u zeker dat het keuringsrapport van de specialist alle informatie bevat die het CBR nodig heeft. Ook voorkomt het dat u opnieuw gekeurd moet worden omdat er informatie ontbrak.

Meer informatie
Hoe kies ik een andere specialist dan de specialist die het CBR gekozen heeft?
feedback