Waarom is mijn rijbewijs ongeldig verklaard terwijl er een stopdatum is vastgesteld?

Zoals gesteld moet volgens de Regeling eisen en geschiktheid, paragraaf 8.8, een recidiefvrije periode van één jaar zijn verstreken voordat een herkeuring zinvol is. Als er wel een stopdatum bekend is, maar de recidiefvrije periode nog niet is verstreken ten tijde van het onderzoek, moet het rijbewijs ongeldig worden verklaard.

feedback