Waarom is het T-rijbewijs ingevoerd?

De belangrijkste reden voor de invoering van het T-rijbewijs is het verbeteren van de verkeersveiligheid voor LBT’s (landbouw- of bosbouwtrekkers) en MMBS’en (motorrijtuigen met beperkte snelheid). Het doel van de Tweede Kamer is om de rijvaardigheid, met name in relatie tot de andere weggebruikers, te verbeteren. Daarnaast komen landbouwvoertuigen steeds vaker op de openbare weg, door schaalvergroting en een bredere inzet van de machines in bijvoorbeeld bouw- en infrasector.

feedback