Waarom is 2toDrive (begeleid rijden) in Nederland ingevoerd?

Uit onderzoek van de SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) blijkt dat jongeren bij 20% van alle ernstige ongevallen zijn betrokken zijn. Terwijl de groep beginnende bestuurders maar een klein deel uitmaakt van alle weggebruikers. De SWOV heeft berekend dat 2toDrive in Nederland kan leiden tot 16 verkeersdoden minder per jaar.

Ervaringen in het buitenland laten zien dat 2toDrive (begeleid rijden) werkt. Zo tonen proeven in Duitsland aan dat jongeren 30% minder ongevallen en 20% minder overtredingen veroorzaken als ze eerst onder begeleiding van een coach hebben gereden. 

 

feedback