Waarom ben ik niet op de hoogte gesteld dat ik geen alcohol mag drinken tijdens de mededelingenproces?

U bent altijd zelf verantwoordelijk voor uw alcoholgebruik. Bovendien heeft het CBR u op de hoogte gesteld dat er een onderzoek zou plaatsvinden met betrekking tot uw alcoholgebruik. Het onderzoek naar de geschiktheid is bedoeld om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het alcoholgebruik van een houder van een rijbewijs.