Waarom ben ik gezakt?


Wanneer u bent gezakt, licht de examinator toe welke onderdelen onvoldoende waren. Dit komt op het resultaatformulier te staan. Het is verstandig om het resultaatformulier te bespreken met uw instructeur in verband met vervolglessen.

Betreft het een examen voor de auto, dan bespreekt de examinator ook het formulier zelfreflectie met u. Wanneer uw antwoorden op het zelfreflectieformulier verschillen van de bevindingen van de examinator, is het verstandig dit ook met uw instructeur te bespreken.


feedback