Waaraan moet de nascholing zeker voldoen?

Nieuwe cursussoorten kunnen aangedragen worden voor goedkeuring. In bijlage 1 van de Richtlijn vakbekwaamheid bestuurders staat aangegeven welke onderwerpen in de nascholing aan de orde mogen komen. Daarnaast moeten de LTP Raad en het Ministerie de nieuwe cursussoort accorderen. De uitvoering van gecertificeerde cursussen wordt gecontroleerd door middel van steekproeven. Voor het overzicht van de toegestane cursussoorten klik hier.

feedback