Waar vind ik adressen van geregistreerde bedrijfsartsen/ ARBO-diensten?

Gecertificeerde arbodiensten (waaraan bedrijfsartsen verbonden zijn) staan op www.sbca.nl.

Sinds 2005 moeten houders van het rijbewijs C (vrachtwagenchauffeur) en D (buschauffeur) bij iedere verlenging een medische keuring ondergaan. Bij mensen tot vijfenzeventig jaar moet die keuring worden uitgevoerd door een geregistreerde bedrijfsarts of een arts verbonden aan een gecertificeerde arbodienst.
Bij vijfenzeventigplussers mag dat ook gebeuren door een huisarts.

feedback