Waar kan ik mij medisch laten keuren voor het vaardocument?

Bij één van de door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT) aangewezen keuringsartsen. Op de website van IL en T vindt u een overzicht van deze keuringsartsen.

feedback