Voor wie is de cursus?

Bij aanhoudingen na 1 december 2011:

Beginnende bestuurder
-Betrokkene is binnen een periode van vijf jaar tenminste 2 keer aangehouden op verdenking van artikel 8, tweede of derde lid van de wegenverkeerswet, waarbij tijdens één van de aanhoudingen een adem- of bloedalcoholgehalte is geconstateerd dat gelijk is aan of hoger dan 88 μg/l, respectievelijk 0,2‰ (88 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht / 0,2 milligram per milliliter bloed). Of waarbij er in elk geval één keer is geweigerd mee te werken aan een alcoholcontrole.
-Bij betrokkene is een adem- of bloedalcoholgehalte geconstateerd dat gelijk is aan of hoger dan 350 μg/l, respectievelijk 0,8‰, maar lager dan 570 μg/l, respectievelijk 1,3‰.
-Betrokkene heeft geweigerd mee te werken aan een onderzoek als bedoeld in artikel 8, tweede of derde lid van de wegenverkeerswet.
-Betrokkene heeft in de afgelopen 5 jaar al eerder deelgenomen aan een korte cursus over alcohol en verkeer.

Ervaren bestuurder
-Betrokkene is binnen een periode van vijf jaar tenminste 2 keer aangehouden op verdenking van artikel 8, tweede of derde lid van de wegenverkeerswet, waarbij tijdens één van de aanhoudingen een adem- of bloedalcoholgehalte is geconstateerd dat hoger is dan 220 μg/l, respectievelijk 0,5‰ (220 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht / 0,5 milligram per milliliter bloed). Of waarbij er in elk geval één keer is geweigerd mee te werken aan een alcoholcontrole.
-Bij betrokkene is een adem- of bloedalcoholgehalte geconstateerd dat gelijk is aan of hoger dan 435 μg/l, respectievelijk 1,0‰, maar lager dan 785 μg/l, respectievelijk 1,8‰.
-Betrokkene heeft geweigerd mee te werken aan een onderzoek als bedoeld in artikel 8, tweede of derde lid van de wegenverkeerswet.
-Betrokkene heeft in de afgelopen 5 jaar al eerder deelgenomen aan een korte cursus over alcohol en verkeer.


Bij aanhoudingen vóór 1 december 2011


Beginnende bestuurder
-Bij betrokkene is een adem- of bloedalcoholgehalte geconstateerd dat gelijk is aan of lager dan 570 μg/l, respectievelijk 1,3‰ (570 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht / 1,3 milligram per milliliter bloed).
-Betrokkene is binnen een periode van vijf jaar meerdere keren aangehouden op verdenking van artikel 8, tweede of derde lid van de wegenverkeerswet, waarbij tijdens één van de aanhoudingen een adem- of bloedalcoholgehalte is geconstateerd dat gelijk is aan of hoger dan 220 μg/l, respectievelijk 0,5 ‰.
-Betrokkene heeft geweigerd mee te werken aan een onderzoek als bedoeld in artikel 8, tweede of derde lid van de wegenverkeerswet.

Ervaren bestuurder
-Bij betrokkene is een adem- of bloedalcoholgehalte geconstateerd dat gelijk is aan of lager dan 735 μg/l, respectievelijk 1,8 ‰.
-Betrokkene is binnen een periode van vijf jaar meerdere keren aangehouden op verdenking van overtreding van artikel 8, tweede lid of derde lid van de wegenverkeerswet, waarbij tijdens één van de aanhoudingen een adem- of bloedalcoholgehalte is geconstateerd dat gelijk is aan of hoger dan 350 μg/l, respectievelijk 0,8‰.
-Bij betrokkene is een adem- of bloedalcoholgehalte geconstateerd dat gelijk is aan of lager dan 570 μg/l, respectievelijk 1,3‰ (570 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht / 1,3 milligram per milliliter bloed)..
-Betrokkene heeft geweigerd mee te werken aan een onderzoek als bedoeld in artikel 8, tweede of derde lid van de wegenverkeerswet. 

feedback