Vanaf welke leeftijd mag ik lessen op een motor (categorie A) hebben?


Vanaf 17 jaar in de categorie A1. Je dient dan wel in het bezit te zijn van een geldige theorie voor de categorie motor, een geldig rijbewijs B* of een A1-automaat rijbewijs.
Vanaf 19,5 jaar in de categorie A2 als je al in bezit bent van A1.
Vanaf 20 jaar in de categorie A2. Je dient dan wel in het bezit te zijn van een geldige theorie voor de categorie motor, een geldig rijbewijs B of een A1 (schakel of automaat) rijbewijs.
Vanaf 21 jaar in de categorie A. Je dient dan wel in het bezit te zijn van een geldige theorie voor de categorie motor, een geldig rijbewijs B** of een A1 of A2 (schakel of automaat) rijbewijs.

* een geldig rijbewijs B, afgegeven door het daartoe bevoegde gezag in een andere lidstaat van de Europese Unie of in een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of Zwitserland

** Indien je 21, 22 of 23 bent is een B rijbewijs voor de zware motor (A) niet voldoende.

feedback