Termijnbeperkingen alcohol

Als het rijbewijs ongeldig is verklaard na een onderzoek alcohol of drugs, kunt u na verloop van tijd weer in aanmerking komen voor een geldig rijbewijs. Dit kan pas als er een jaar verstreken is nadat u bent gestopt met het misbruik van alcohol of drugs (de recidiefvrije periode). Om weer in het bezit te komen van een geldig rijbewijs dient u een Verklaring van geschiktheid aan te vragen. Dit kan door middel van het indienen van een Gezondheidsverklaring.
Daarna beoordeelt het CBR voor welke termijn u geschikt kan worden verklaard. Hiertoe wordt een vuistregel gebruikt. In de regel wordt u eerst voor een jaar en daarna voor drie jaar geschikt verklaard. Is er dan nog steeds geen sprake meer van alcohol- of drugsmisbruik, dan kunt u voor onbepaalde tijd geschikt worden verklaard. Afhankelijk van uw medische situatie kan hiervan worden afgeweken.

feedback