Tellen cursussen die ik volg tijdens mijn beroepsopleiding tot chauffeur mee voor de nascholing?

Nee, de cursussen tellen pas mee voor de verplichte nascholing nadat u de basiskwalificatie gehaald heeft.

feedback