Rijbewijs vermist/gestolen/beschadigd/onleesbaar. Wat nu?

Bent u uw rijbewijs verloren, is deze gestolen of is hij dermate beschadigd dat hij niet meer geldig is?

U kunt bij uw gemeente een nieuw rijbewijs aanvragen.

Woont u binnen de Europese Unie?  Dan moet u in het land waar u woont een (nationaal) rijbewijs aanvragen. Voor het aanvragen van een rijbewijs heeft u waarschijnlijk een echtheidsverklaring van de RDW nodig. 

 

Woont u buiten de Europese Unie en staat u niet ingeschreven in Nederland? Dan kunt u voor een nieuw Nederlands rijbewijs terecht bij de RDW.


Heeft u een medische indicatie?

Dan krijgt u het rijbewijs voor de resterende geldigheid die op uw rijbewijs stond.

Was uw rijbewijs al bijna verlopen en heeft u een medische indicatie?

Overweeg dan om eerst een Gezondheidsverklaring (Eigen verklaring) procedure te starten om dubbele kosten van een nieuw rijbewijs te besparen.
Let op! U mag niet rijden zonder rijbewijs of zonder geldig rijbewijs.

feedback