Mijn rijbewijs is ongeldig verklaard omdat ik niet geschikt ben om te rijden. Hoe krijg ik weer een geldig rijbewijs?

Indien uw rijbewijs ongeldig verklaard is naar aanleiding van een medisch onderzoek kunt u nadat bij u de vereiste (recidiefvrije, aanvalsvrije) periode verstreken is, vier tot zes weken voor het verstrijken van deze periode bij uw gemeente of bij het CBR een Gezondheidsverklaring kopen. Bij uw Gezondheidsverklaring zult u een antwoordenveloppe ontvangen waarin u, nadat u de Gezondheidsverklaring volledig heeft ingevuld, het document kunt opsturen aan de Medische afdeling van het CBR. Wanneer in uw geval geen melding gemaakt wordt van een recidiefvrije of aanvalsvrije periode, kunt u voor inhoudelijke informatie omtrent uw dossier telefonisch contact met ons opnemen.

feedback