Mijn rijbewijs is ongeldig verklaard naar aanleiding van de korte cursus over alcohol en verkeer (LEMA). Hoe krijg ik weer een geldig rijbewijs?

Wilt u weer een geldig rijbewijs, nadat deze ongeldig is verklaard naar aanleiding van de cursus? Dan kunt u binnen 3 jaar na de besluitdatum van de ongeldigverklaring alsnog meewerken aan de cursus.

Hoe kan ik opnieuw deelnemen?
U betaalt eerst de kosten van de oplegging van de cursus aan het incassobureau. Daarna dient u een verzoek in bij het CBR om alsnog mee te werken aan de korte cursus alcohol en verkeer. Dit kunt u op de volgende manieren doen:

- Vul het contactformulier in;
- Stuur een brief naar: CBR, divisie Rijgeschiktheid, Postbus 3012, 2280 GA Rijswijk;
- Neem contact op met de CBR Klantenservice: 0882277700.

Vervolg
Vervolgens ontvangt u een nieuwe factuur voor de kosten van de uitvoering van de korte cursus alcohol en verkeer. Het is niet mogelijk hiervoor een betalingsregeling aan te vragen. Nadat u een ontvangstbevestiging van de betaling heeft ontvangen, belt u ons om de cursusdagen in te plannen.

Zodra u de korte cursus alcohol en verkeer met goed gevolg heeft afgerond, geeft het CBR een Verklaring van Geschiktheid af. Als u uw ongeldig verklaarde rijbewijs naar het CBR heeft opgestuurd vraagt u bij de gemeente een nieuw rijbewijs aan.

Werkt u alsnog niet mee aan de cursus? Dan kunt u drie jaar na de ongeldigverklaring van uw rijbewijs een Gezondheidsverklaringsprocedure opstarten om weer een geldig rijbewijs te krijgen.

Ik wil alleen een rijbewijs voor de bromfiets of brommobiel
Indien uw rijbewijs ongeldig is verklaard naar aanleiding van de cursus kunt u, als u dat wilt, na de ongeldigverklaring van uw rijbewijs wel een geldig rijbewijs voor de categorie AM (bijvoorbeeld bromfiets) krijgen. U kunt dit rijbewijs aanvragen bij uw gemeente. U moet dan wel uw ongeldig verklaarde rijbewijs bij het CBR, divisie Rijgeschiktheid, afdeling Mededelingen hebben ingeleverd.

In geval de strafrechter een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft opgelegd, dan mag u ook geen bromfiets of brommobiel rijden voor de duur van deze rijontzegging.

feedback