Mijn rijbewijs is ongeldig verklaard naar aanleiding van de cursus over gedrag en verkeer. Hoe krijg ik weer een geldig rijbewijs?

Wilt u weer een geldig rijbewijs, nadat deze ongeldig is verklaard naar aanleiding van de cursus? Dan kunt u binnen 3 jaar na de besluitdatum van de ongeldigverklaring alsnog meewerken aan de cursus.

Hoe kan ik opnieuw deelnemen?
U betaalt eerst de kosten van de oplegging van de cursus aan het incassobureau. Daarna dient u een verzoek in bij het CBR om alsnog mee te werken aan de cursus over gedrag en verkeer. Dit kunt u op de volgende manieren doen:

- Vul het contactformulier in;
- Stuur een brief naar: CBR, divisie Rijgeschiktheid, Postbus 3012, 2280 GA Rijswijk;
- Neem contact op met de CBR Klantenservice: 0882277700

Vervolg
Vervolgens ontvangt u een nieuwe factuur voor de kosten van de uitvoering van de cursus over gedrag en verkeer. Het is niet mogelijk hiervoor een betalingsregeling aan te vragen. Nadat u een ontvangstbevestiging van de betaling heeft ontvangen, belt u ons om de cursusdagen in te plannen.

Zodra u de cursus over gedrag en verkeer met goed gevolg heeft afgerond, geeft het CBR een Verklaring van Rijvaardigheid af. Als u uw ongeldig verklaarde rijbewijs naar het CBR heeft opgestuurd vraagt u bij de gemeente een nieuw rijbewijs aan.

Werkt u alsnog niet mee aan de cursus? Dan kent het CBR u tot drie jaar na de ongeldigverklaring van het rijbewijs, geen Verklaring van Rijvaardigheid toe. Om na deze drie jaar opnieuw in het bezit te komen van een geldig rijbewijs, dient u opnieuw een theorie- en praktijkexamen af te leggen.

feedback