Mag ik theorie- of praktijkexamen doen als ik in een mededelingenprocedure zit?

Ja, u mag theorie- of praktijkexamen doen als u moet meewerken aan een verplichte cursus of onderzoek. Voorwaarde hierbij is wel dat uw rijbewijs niet geschorst of ongeldig verklaard is. 

Mijn rijbewijs is geschorst, wanneer mag ik examen doen? 
Is de schorsing afgelopen? En is uw rijbewijs niet ongeldig verklaard? Dan mag u pas examen doen. 

Mijn rijbewijs is ongeldig verklaard, wanneer mag ik examen doen? 

  • Is uw rijbewijs door het niet meewerken aan de cursus of het onderzoek ongeldig verklaard? Dan mag u pas als u de cursus of het onderzoek positief heeft afgesloten examen doen.   

  • Is uw rijbewijs door de uitslag van het onderzoek ongeldig verklaard? Dan mag u na de ongeldigverklaring wel theorie-examen doen. Voordat u praktijkexamen mag doen heeft u een Verklaring van Geschiktheid nodig. Hiervoor vult u een Gezondheidsverklaring in. Wanneer u de Gezondheidsverklaring mag inleveren hangt af van uw situatie. In de uitslagbrief staat hierover meer informatie.

feedback