Mag ik een eigen tolk meenemen bij mijn praktijkexamen?

Please scroll down for the English version.

Je mag een tolk meenemen naar het praktijkexamen voor de auto, motor en auto met aanhangwagen. Bij het aanvragen van je examen moet je rijopleider aangeven dat je een tolk meeneemt. Het is belangrijk dat het duidelijk is wat de rol van de persoon is die achter in de auto zit.

Hieronder leggen we je uit waar je rekening mee moet houden.

Hoe kies ik een tolk?
Er zijn 2 manieren om een tolk te kiezen voor je praktijkexamen.

  • Je huurt zelf een beëdigde tolk in, bijvoorbeeld via HearHear. Hij moet zowel de Nederlandse taal als jouw taal voldoende beheersen. De tolk moet zijn geldige tolkenpas kunnen tonen bij het examen.
  • Je opleider treedt op als tolk. Hij moet zowel de Nederlandse taal als jouw taal voldoende beheersen. De opleider moet zijn geldige WRM-pas kunnen tonen bij het examen.

Wat doet de tolk tijdens het praktijkexamen?
De tolk moet de tekst van de examinator vertalen. Symbolen op het dashboard, gesproken tekst van de navigatie of radio, en andere zaken worden niet vertaald. De kandidaat en de opleider zorgen ervoor dat het navigatiesysteem voor de start van het examen de juiste taalinstelling heeft.


English

Can I have an interpreter during my driving exam?
You can have an interpreter during your driving exam for the car, motorcycle and car with trailer. Your instructor must indicate that you will bring an interpreter when he books your exam. It is important that it is clear what the role is of the person who sits in the back of the car.

How do I choose an interpreter?
There are 2 different ways to choose an interpreter.

  • You can hire an official interpreter, for example via HearHear. He has to speak Dutch as well as your language.The interpreter must be able to show his interpreter pass at the exam.
  • Your instructor acts as interpreter. He has to speak Dutch as well as your language. The instructor must be able to show his WRM-pass at the exam.

What does the interpreter do during the exam?
The interpreter must translate everything the examiner says. He cannot translate the symbols on the dashboard or the instructions of the navigation system or radio. The candidate and the instructor make sure that the navigation system is set to the right language before the exam.