Mag er tijdens het praktijkexamen voor de vrachtauto of bus beeld en/of geluidsopnamen worden gemaakt?

feedback