Mag er tijdens het praktijkexamen beeld en/of geluidsopnamen worden gemaakt?

Opnameapparatuur in het examenvoertuig is toegestaan, onder voorwaarde dat deze is uitgeschakeld. De examinator moet zich hiervan kunnen vergewissen. Ieder gebruik van deze opnameapparatuur tijdens het rijexamen is verboden. Onder rijexamen wordt in deze ieder product verstaan dat het CBR afneemt. De privacy van de examinator strekt zich uit tot de werkplek. Tijdens het examen is dit het examenvoertuig. Schendingen van de privacy van de examinator schaden het CBR. Overtreding wordt beschouwd als een schending van de privacy van de examinator. Het CBR zal alle maatregelen nemen die het civiel- en strafrecht bij een dergelijke overtreding biedt.

feedback