Kunnen er ook maatregelen volgen met betrekking tot mijn buitenlandse rijbewijs?

Als u een vast woon- of verblijfadres in Nederland hebt en u bent houder van een buitenlands rijbewijs kunnen er vanuit de administratiefrechtelijke procedure onderzoeken worden opgelegd. Bijvoorbeeld een medisch onderzoek naar uw geschiktheid, alcohol of  drugsgebruik, rijvaardigheid of een cursus over verantwoord rijgedrag. In Nederland zijn twee procedures mogelijk, een administratiefrechtelijke en een strafrechtelijke. Voor meer informatie over de strafrechtelijke procedure kunt u zich wenden tot de politie in uw woonplaats. Voor informatie over de administratiefrechtelijke procedure kunt u telefonisch contact opnemen met het CBR.

feedback