Kosten rijbewijskeuring of onderzoek door een medisch specialist

Wat zijn de kosten van een Gezondheidsverklaring(Eigen verklaring) en rijbewijskeuring?
Het actuele tarief van de Gezondheidsverklaring(Eigen verklaring) vindt u in brochure Tarieven. Daarmee betaalt u voor de diensten van het CBR, zoals:

  • De beoordeling van uw rijgeschiktheid
  • Een eventuele rijtest
  • Adviezen over bijvoorbeeld aanpassingen aan uw auto of motor

Daar kunnen kosten bijkomen die u aan de betreffende partij betaalt. Bijvoorbeeld voor:

  • Medische onderzoeken
  • Huur van een lesauto als u een rijtest moet doen
  • Uw rijbewijs en pasfoto’s voor het rijbewijs

Kosten rijbewijskeuring
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt de tarieven voor rijbewijskeuringen vast en bepaalt hiermee hoeveel een rijbewijskeuring door een huisarts of medisch specialist maximaal mag kosten. Er mag wel minder in rekening gebracht worden, maar niet meer. De kosten zijn afhankelijk van de daadwerkelijk bestede keuringstijd (directe tijd) en de benodigde tijd voor voorbereiding en schrijven van het keuringsrapport (indirecte tijd).

U regelt de betaling van de keuring dus zelf met uw arts of specialist en niet met het CBR. Wij adviseren klanten wel om vooraf een prijsopgave aan de arts of specialist te vragen en bij betaling een gespecificeerde factuur. De kosten zijn op grond van artikel 100 en 101 van het Reglement Rijbewijzen voor uw eigen rekening.

Voor meer informatie en vragen over tarieven van rijbewijskeuringen, verwijzen wij u naar nza.nl.feedback