Komen er praktijkexamens voor de Klein Vaarbewijzen vanaf 1-1-2020?

Er komen geen praktijkexamens voor de Klein Vaarbewijzen (I en II).

feedback