Komen er praktijkexamens voor de klein vaarbewijzen vanaf 1-1-2020?

Er komen geen praktijkexamens voor de klein vaarbewijzen (I en II).

feedback