Kan ik mijn motorrijbewijs met een automaat halen?

Je kan het examen voor de motor voor alle categorieën met een automaat doen:

  • Lichte motor (A1)
  • Middelzware motor (A2)
  • Zware motor (A)

Het examen voor het motorrijbewijs automaat gaat hetzelfde als voor een schakelmotor. Je doet theorie-examen voor de motor. Daarnaast doe je de praktijkexamens voertuigbeheersing (AVB) en praktijkexamen verkeersdeelneming (AVD) op een motor met automatische schakeling.

Ik ben geslaagd, wat nu?
Als je geslaagd bent, ontvang je het motorrijbewijs van die categorie met de code automaat (78). Je mag dan voor die categorie én de onderliggende motorcategorie(ën) op een automaat rijden. Je mag niet op een schakelmotor rijden.
Wil je toch op een schakelmotor rijden? Dan lees je op onze website welk examen of welke examens je met een schakelmotor moet doen.

Mag ik op een schakelmotor van een lagere categorie blijven rijden als ik daar al een rijbewijs voor had?
Had je al een schakelmotorrijbewijs van een onderliggende categorie? Dan mag je voor die onderliggende categorie wél op een schakelmotor blijven rijden.
Bijvoorbeeld: Je had al een A1 rijbewijs voor een schakelmotor. Je bent nu geslaagd voor een A2 rijbewijs voor een automaat. Dan mag je nu:

  • Op schakelmotoren én motoren met automatische schakeling van categorie A1 rijden.
  • Alleen op motoren met automatische schakeling van categorie A2 rijden.


Meer informatie

Wat zijn de leeftijd, toelatingseisen en voertuigeisen voor het praktijkexamen motor (categorie A)?

feedback