Kan ik de theorie-examens recreatievaart met een tolk doen?

Please see English translation below.

Als u geen Nederlands spreekt en begrijpt, kunt u het theorie-examen recreatievaart met een tolk doen. U regelt zelf uw tolk via HearHear. Het is niet toegestaan om zelf een tolk mee te nemen.

Hoe gaat het individueel begeleid theorie-examen met tolk?
Tijdens het examen wordt u individueel begeleid. U zit in een ruimte samen met een medewerker van het CBR en de tolk. De inhoud van de vragen van het examen is hetzelfde als bij het standaard theorie-examen voor recreatievaart. De CBR-medewerker leest de vragen en antwoordmogelijkheden voor. De tolk vertaalt dit. U voert de antwoorden zelf in op het computerscherm.

Bij het individueel begeleid theorie-examen met tolk krijgt u 15 minuten meer tijd om uw examen te doen.


Zijn er extra kosten voor het individueel begeleid theorie-examen met tolk?
Ja, u betaalt een toeslag voor het individueel begeleid theorie-examen. Ook betaalt u de kosten voor de tolk aan HearHear.

Hoe vraag ik het individueel begeleid theorie-examen met tolk aan?

  1. Neem contact op met HearHear. Kies in overleg een CBR-locatie om het examen te doen. Een theorie-examen doen met tolk kan op deze locaties.
  2. Vul het aanvraagformulier volledig in.
  3. E-mail het aanvraagformulier naar klantenservice.ccv@cbr.nl. Uw aanvraag wordt verwerkt.
  4. U ontvangt een betalingsverzoek. Zodra u betaalt heeft, plannen wij uw examendatum in. U ontvangt een brief waarin staat wanneer uw examen gepland is.
  5. Neem contact op met HearHear en reserveer een tolk voor de juiste datum. Doe dit minimaal 2 weken voordat uw examen plaatsvindt.

Houd er rekening mee dat de aanvraag van een theorie-examen met tolk langer duurt dan de aanvraag van een regulier theorie-examen. Tussen uw aanvraag en het examen zitten minimaal 6 weken.

Wat als HearHear geen tolk heeft voor mijn theorie-examen?
Als HearHear geen tolk beschikbaar heeft voor uw theorie-examen, neemt u uiterlijk 3 weken voor het examen contact op met onze klantenservice. We kijken samen hoe we dit probleem oplossen. Als u ons niks laat weten en zonder tolk naar uw theorie-examen komt, gaat uw examen niet door. Het examen gaat dan ook niet door in het Nederlands en u krijgt geen geld terug.

Goed om te weten
Het CBR heeft lijsten opgesteld met woorden die u ook in het Nederlands moet kennen. Deze woorden worden niet vertaald. Bekijk deze lijsten om het examen zo goed mogelijk te laten verlopen.

Woordenlijst Klein Vaarbewijs 1
Woordenlijst Klein Vaarbewijs 2
Woordenlijst CWO Groot Motorschip A
Woordenlijst CWO Groot Motorschip B


English translation:


I don’t speak Dutch. Can I take the theory exam for pleasure craft with an interpreter?
If you don’t speak and understand the Dutch language, you can take the theory test for pleasure craft with an interpreter. You can book an interpreter via HearHear. You are not allowed to bring your own interpreter.

How does the exam with an interpreter go?
During the exam you will be guided individually. You will sit in a room together with an employee of CBR and the interpreter. The content of the theory exam using an interpreter is the same as the standard theory exam. The CBR employee reads out the questions and answer options. The interpreter translates these for you. You enter the answers on the computer screen by yourself.

The individually guided theory exam with an interpreter allows you to have more time to take your exam. The exam lasts 15 minutes longer than a standard theory exam.

Are there extra costs for the theory exam with an interpreter?
On our page with rates you will find the costs of the theory exam with an interpreter. You also pay for the costs of the interpreter to HearHear.

How do I reserve the theory exam with an interpreter?

  1. Please contact HearHear. In consultation with HearHear, you choose a CBR location to do the exam. Taking exams with an interpreter is possible at these locations.
  2. Fill in the application form completely
  3. Email the application form to klantenservice.ccv@cbr.nl. Your application will be processed.
  4. You will receive a payment request. Once the payment is successfully made, we plan your exam date. You’ll receive a letter with the date of your planned exam.
  5. Contact HearHear and reserve an interpreter for the right date. Make sure you do this at least 2 weeks before your exam takes place.

Please note that the application for a theory exam with an interpreter takes more time than the application for a regular theory exam. There is a minimum of 6 weeks between your application and the exam.

What if HearHear doesn’t have an interpreter available for my exam?
If HearHear does not have an interpreter available for your theory exam, please contact our customer service at least 3 weeks before your exam takes place. Together we will try to solve this problem. If you do not inform us and come to your theory exam without an interpreter, your exam will not take place. The exam will not take place in Dutch and you will not receive a refund.

Good to know
CBR has created lists with terms which you need to know in Dutch. These terms will not be translated during your exam. Please see the following lists with terms to make sure you know the meaning of these words before you do your exam:

Word list Klein Vaarbewijs 1
Word list Klein Vaarbewijs 2
Word list CWO Groot Motorschip A
Word list CWO Groot Motorschip B