Kan ik de rapporten bekijken die de arts instuurt?

Ja, u bekijkt alle rapporten die de arts via Zorgdomein instuurt in Mijn CBR.

U mag de rapporten ook al bekijken na uw gesprek of keuring. Als u denkt dat er iets aangepast moet worden, kunt u dat bespreken met de arts. Voordat de arts de rapporten verstuurt, vraagt hij of zij hiervoor uw toestemming. De arts geeft op het formulier uw toestemming aan.

Wat als ik niet wil dat de arts het rapport naar het CBR stuurt?

Bent u het niet eens met het rapport en geeft u geen toestemming? Dan geeft de arts bij het CBR aan dat u gebruikmaakt van uw blokkeringsrecht. De arts stuurt de rapporten dan niet op.

U krijgt een brief waarin staat dat wij uw rijgeschiktheid niet beoordeeld hebben. Dit noemen we een ‘besluit afzien’. Als u ervoor kiest om uw blokkeringsrecht te gebruiken, kunt u 1 jaar lang geen Gezondheidsverklaring indienen.

Ik heb gebruikgemaakt van mijn blokkeringsrecht, maar wil de rapporten toch opsturen.
Neem dan contact op met de arts of specialist van uw keuring. Als u toestemming geeft, verstuurt hij of zij het rapport alsnog naar het CBR.


feedback