Is mijn in Nederland behaalde vakbekwaamheid en nascholing ook geldig in het buitenland?

U kunt de nascholing alleenvolgen in het land waar u woont of werkt.

Heeft u in Nederland uwvakbekwaamheid behaald, maar geen Nederlands rijbewijs?

Dan heeft u een‘kwalificatiekaart bestuurders’ nodig. De kwalificatiekaart bestuurders wordtafgegeven door de RDW. Op dewebsite van de RDW leest u hoe u de kwalificatiekaartaanvraagt.

Heeft u in Nederland nascholingscursussen gevolgd, maar denascholing niet volledig afgerond?

Dan kunt u de gevolgdecursussen laten registreren in het buitenland. Hiervoor kunt u bij ons eendeelcertificaat aanvragen. Met dit certificaat kunt u in het buitenlandaantonen dat u in Nederland nascholing heeft gevolgd.

Voor het aanvragen van een deelcertificaat gebruikt u ditformulier:

Aanvraagformulier deelcertificaat code 95 [ccv-025]

feedback