Is er een toeslag voor “doven”?

Om het theorie-examen goed te kunnen maken is geen geluid nodig. Wanneer een slechthorende kandidaat een theorie-examen wil afleggen en daarvoor een gebarentolk nodig heeft, kan er een individueel begeleid theorie-examen met tolk worden afgelegd.
Voor het individueel begeleid examen met tolk geldt een hoger tarief. Op het examencentrum kan een formulier ingevuld worden waarmee u het verschil tussen het reguliere examen en het individueel begeleid examen met tolk terugvraagt.

feedback