In welke talen kan TolkenNet een tolk leveren?


Zie http://www.tolkennet.nl/. Niet alle talen zijn beschikbaar op elk CBR examencentrum in verband met het kleine aantal beschikbare tolken in Nederland voor die taal.  

feedback