In geval van diefstal/ verlies van het recreatievaart-pasje: kan dit na 2020 nog aangevraagd worden en bij wie?

Het CBR verzorgt na 1-1-2020 de uitgifte van alle pasjes, ook de duplicaatpasjes. Examens die bij VAMEX behaald zijn, blijven geldig.

feedback