Ik woon in het buitenland. Is het mogelijk om mijn rijbewijs C1/C/C1E/CE in Nederland te halen?

Een rijbewijs kan alleen worden aangevraagd door personen die op dat moment minimaal 184 dagen in Nederland wonen. Voor uitzonderingen, zie artikel 32 in het reglement rijbewijzen.

De kandidaat moet op de hoogte zijn van de eisen en voorwaarden ter verkrijging van het rijbewijs. Indien de instantie die het rijbewijs afgeeft, na een succesvol afgerond examen besluit geen rijbewijs af te geven, kan CCV niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en kosten die de kandidaat of diens opleider heeft geleden, respectievelijk gemaakt voor de opleiding en examens.

feedback