Ik wil graag informatie opvragen voor iemand anders

Wilt u voor de Vorderingsprocedure informatie opvragen of doorgeven voor iemand anders? Bijvoorbeeld om een cursus of onderzoek voor iemand in te plannen? Dan vragen wij u om een machtigingsformulier volledig in te vullen en op te sturen. Zowel uzelf als degene door wie u gemachtigd wilt worden, ondertekenen het formulier. Vergeet ook niet een kopie van een geldig identiteitsbewijs van u beiden mee te sturen. Deze worden na controle direct vernietigd en niet opgeslagen. Het (e-mail)adres vindt u onderaan het formulier.

feedback