Ik wil een camper gaan rijden. Waarom gaat de lesstof over een vrachtauto?

Er bestaat geen rijbewijs specifiek voor de camper. Iemand die in een voertuig wil gaan rijden dat zwaarder is dan 3500 kg moet een vrachtauto rijbewijs halen. Tot 7500 kg een C1 rijbewijs, daarboven een C rijbewijs. Met een C1 en met C rijbewijs mag iemand dus ook een vrachtauto besturen. Daarom moet de bezitter van zo’n rijbewijs voldoen aan de eisen die gesteld worden aan de vrachtautochauffeur. Dit geldt voor de leeftijdseisen en voor de exameneisen.

Tot 1 juli 2022 moet u naast het praktijkexamen C1 ook de twee theorie-examens Rijbewijs en Vakbekwaamheid deel 1 - verkeer en techniek en Rijbewijs deel 2 - administratie doen. Vanaf 1 juli 2022 moet u in plaats van deze twee theorie-examens het theorie-examen Rijbewijs en Vakbekwaamheid module 1-C1 (RVM1-C1) doen.

feedback