Ik wil bezwaar maken tegen de opgelegde maatregel of het besluit.

Neem telefonisch contact met ons op voordat u bezwaar maakt tegen een besluit van het CBR. Wij bespreken ons besluit en uw bezwaar dan met u.

Toch bezwaar maken?
U maakt bezwaar via het bezwaarformulier. Stuur het ingevulde en ondertekende formulier naar:

CBR, divisie Rijgeschiktheid
Afdeling Bezwaar en Beroep
Postbus 3012
2280 GA Rijswijk

Ik heb bezwaar ingediend. Moet ik nu wel betalen en deelnemen?
Als u bezwaar heeft gemaakt tegen het besluit, gaat de procedure gewoon door. Dit betekent dat u de kosten betaalt en deelneemt aan de cursus of het onderzoek. Ook blijft de betaaltermijn hetzelfde. Besluiten wij na het bezwaar dat u de maatregel niet hoeft te volgen? Dan krijgt u het betaalde bedrag terug.

Ik wil graag bezwaar indienen voor iemand anders. Hoe doe ik dat?
Als u voor iemand anders bezwaar indient, moet u eerst toestemming krijgen van die persoon. Dit krijgt u door een machtigingsformulier in te vullen. Doe dit samen met de persoon van wie u toestemming wilt krijgen. Vergeet ook niet een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee te sturen van u en de andere persoon. Het (e-mail)adres vindt u onderaan het formulier.feedback