Ik heb niet meegewerkt aan het mij opgelegde medisch onderzoek. Hoe krijg ik mijn rijbewijs terug?

Hoe u uw rijbewijs terugkrijgt staat in het bericht van het CBR waarin uw rijbewijs ongeldig is verklaard. Wat u moet doen is afhankelijk van de datum waarop de politie de mededeling heeft opgemaakt. De mededeling is het bericht naar het CBR waarin de politie uitlegt wat er is gebeurd en waaraan wordt getwijfeld. Heeft u het bericht van het CBR niet en weet u niet wanneer de mededeling van de politie is opgemaakt? Neem dan contact op met onze Klantenservice.

Bij een medisch onderzoek waarvan de mededeling politie werd opgemaakt voor 1 januari 2017
Is uw rijbewijs ongeldig verklaard doordat u niet deelnam of niet meewerkte aan het medisch onderzoek? Vraag dan een Gezondheidsverklaring aan via Mijn CBR om uw rijbewijs terug te krijgen. Het onderzoek naar uw rijgeschiktheid begint dan opnieuw. Dit onderzoek betaalt u zelf. Daarna beslist het CBR of u weer een nieuw rijbewijs krijgt.

Bij een medisch onderzoek waarvan de mededeling politie werd opgemaakt na 1 januari 2017
- Mijn rijbewijs is nog niet ongeldig verklaard
Informeer ons binnen 7 dagen na de datum van het onderzoek waarom u niet meewerkte aan het onderzoek. Verstuur dit per post samen met het bewijs naar:
CBR, divisie Rijgeschiktheid
Postbus 3012
2280 GA Rijswijk
Het CBR beslist of u opnieuw of een medisch onderzoek nodig is of dat uw rijbewijs ongeldig wordt verklaard.

- Mijn rijbewijs is ongeldig verklaard
Is uw rijbewijs ongeldig verklaard doordat u niet op tijd betaalde, niet deelnam of niet meewerkte aan het medisch onderzoek? Dan kunt u, binnen 3 jaar nadat uw rijbewijs ongeldig is verklaard, alsnog meewerken aan een medisch onderzoek.
Werkt u alsnog niet mee aan het onderzoek? Dan kunt u 3 jaar na de ongeldig verklaring van uw rijbewijs een Gezondheidsverklaringsprocedure opstarten om weer een geldig rijbewijs te krijgen.

Hoe kan ik opnieuw alsnog meewerken aan het onderzoek?
Betaal eerst de opleggingskosten van het onderzoek aan het incassobureau. Hoe u dit doet vindt u in de incassobrief of op de website van Intrum.
Daarna dient u een verzoek in bij het CBR om alsnog mee te werken aan het medisch onderzoek. Dit doet u op één van de volgende manieren:
  • Vul het contactformulier in.
  • Suur een brief naar:
    CBR, divisie Rijgeschiktheid
    Postbus 3012
    2280 GA Rijswijk
  • Neem contact op met de CBR klantenservice: 088 227 7700.

Vervolg

Wij sturen u een bericht waarin wij u bevestigen dat u kunt deelnemen aan het onderzoek. In dit bericht staat hoe u een afspraak maakt voor het medisch onderzoek.
Zodra u het medisch onderzoek positief heeft afgesloten, mag u een nieuw rijbewijs aanvragen. Verstuur wel eerst uw ongeldig verklaarde rijbewijs naar het CBR.